<div align="center"> <h1>Jędrek Pacewicz - Fotografia</h1> <h3>Czaro - białe fotografie Jędrka Pacewicza - surdadaisty lubelskiego, absolwenta Warszawskiej Szkoły Fotografii.</h3> <p>fotografia fotografika czarno biała czarno-biała sztuka surrealizm dadaizm surdada wsf warszawska szkoła fotografii weston adams ansel schmidt woś rolke prażmowski reportaż martwa natura still life street uliczna moda akt pejzaż krajobraz foto fotografika</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://strony.wp.pl/wp/ziedrzec11/jindegz.html" rel="nofollow">strony.wp.pl/wp/ziedrzec11/jindegz.html</a></p> </div>